اشتراک هئیت افغانستان در کنفرانس بین المللی فضای مجازی 2015 دنهاخ- هالند

 • Written by:

کنفرانس بین المللی فضای مجازی 2015 به تاریخ 16 الی 17 آپریل 2015 در شهر دنهاخ به میزبانی وزارت امور خارجه هالند برگزار شد. در این کنفرانس هیئت افغانی که شامل جلالتمآبان عتیق الله عاطفمل، معین اداری، جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر، محترمان  محمد منیر غیاثی، معاون ریاست چهارم سیاسی، محمد صمیم همراز، مستشار، و محمدحنیف علیرضایی، سکرتر دوم، سفارت ج.ا. افغانتسان مقیم هالند می گردید، در کنفرانس مذکور اشتراک ورزیدند.طبق برنامه، کنفرانس مطمع نظر به تاریخ 16 آپریل 2015 ساعت 10 صبح با سخنرانی جلالتمآبان مارک روت، نخست وزیر و برت کوندرز وزیر امور خارجه کشور هالند گشایش یافت. آقای مارک روت طی سخنانش به موارد چون؛ اهمیت نقش انترنت در زندگی و تغییرات آن بالای جامعه،Cyber Diplomacy  ، توجه کشورها به ارتباط سرمایه گزاری در بخش بهبود امنیت و مصونیت فضای مجازی که در آن آزادیهای فردی مورد احترام قرار گیرد، تماس گرفته، افزود، انترنت فرصتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بینهایتی را ایجاد کرده که به منظور استفاده صحیح از این فرصتها، لازم است تا در ایجاد فضای قابل اعتماد و مطمئن، تشریک مساعی  جهانی صورت گیرد.

سپس، جلالتمآب برت کوندرز، وزیر امور خارجه، طی سخنرانی استقبالیه اش روی نکات رعایت آزادی فردی، مصونیت اطلاعات شخصی، قانونمند ساختن رفتارها و عملکردهای کاربران انترنت تمسک جسته علاوه داشت که فرصتهای نهفته در فضای مجازی، تهدیدهای انترنتی را نیز در قبال دارد. بناً، لازم می افتد تا  همکاری های بین المللی در جهت ایجاد سیستمهای ایمنی که بتواند فضای مجازی را از تهدیدهای احتمالی مخصوصاً هکرهایی که مورد حمایت بعضی کشورها قرار می گیرد، در امان دارد، صورت گیرد. موصوف همچنان گفت که کشور هالند به مثابه یکی از حامیان صلح و عدالت از تمامی اقدامات در راستای تحقق آزادی های فرد در فضای مجازی حمایت کرده بر این عقیده است که اعتمادسازی در فضای مجازی ضامن ثبات و پیشرفت برای نسلهای آینده است.

بعنوان جمع بندی ، نکات قابل توجه و انعکاس در سخنرانیها حسب ذیل میباشند:

 •  اهمیت فضای مجازی بعنوان ارزش مشترک جهانی؛
 • دسترسی همگانی به انترنت و فضای مجازی؛
 • آزادی و چالشهای مربوطه در فضای مجازی؛
 • رعایت اصل آزادی در فضای مجازی،
 • مصونیت اطلاعات شخصی در فضای مجازی؛
 • همزیستی مصونیت و آزادی فردی در فضای مجازی برمنبای قانون؛
 • تداوم بحث های مرتبط با فضای مجازی و انترنت به منظور رفع نیازمندیهای آینده؛
 • اهمیت وابستگی ابعاد زندگی به فضای مجازی و انترنت؛
 • همکاری جهانی میان تمامی کاربران فضای مجازی اعم از دولتها، افراد، شرکتها و سایر نهادها  که ضامن مدیریت بهتر وسلامتی فضای مجازی است؛
 •  صحت و سلامتی فضای مجازی؛
 • مشارکت همگانی علیه تهدیدهای فضای مجازی؛
 • مبدل ساختن فضای مجازی بمثابه پلاتفرم خلاقیت و همکاری؛
 • اهمیت ارتباط میان فضای مجازی و رشد اقتصادی و انکشاف اجتماعی؛
 • اهمیت دولت الکترونیک؛
 • ارتفای ظرفیت بعنوان رویکرد مناسب جهت رفع تهدید های انترنتی؛

در ادامه، طبق برنامه، پنل های موازی در رابطه با مسایل گوناگون حسب ذیل راه افتادند:

 1. The Ethics of Algorithms-From Offensive Content to Self-Driving Cars;
 2. International Peace and Security and Cyberspace;
 3. Cyber Crime-Jurisdiction and Hosting;
 4. CSIRT Maturity;
 5. A Secure Place for Business and people;
 6. Clarifying the application of existing international cyberspace,
 7. Rethinking the social impact of New Cyber Technologies;
 8. Towards 21st century internet Standard;
 9. Building Public Private Cooperation in Cyber Security;

متعاقباً، صرف روسای هئیت های اشتراک کننده، در ضیافت شبی که از جانب جلالتمآب برت کندرز، وزیر امور خارجه کشور هالند، ترتیب یافته بود، اشتراک نمودند. در این ضیافت، جلالتمآب عتیق الله عاطفمل، معین اداری وزارت امور خارجه، با اغتنام از فرصت با وزیر امور خارجه هالند، وزیر دولت در امور عدلیه و امنیت هالند، معین وزارت خارجه آلمان و تعداد دیگر از روسای هئیت اشتراک کننده مصافحه و صحبتهای دوستانه بعمل آورد.

همچنین، در این کنفرانس انجمن متخصصین فضای مجازی (Global Forum on Cyber expertise) با اشتراک 45 عضو متشکل از کشورها، سازمانهای بین المللی و سکتور خصوصی راه اندازی شد و از دیگر کشور ها دعوت بعمل آمد تا عضو این انجمن شوند.

در روز دوم کنفرانس پنل های ذیل روی مسایل گوناگون به بحث و گفتگو پرداختند:

 1. Fast Forward, economic growth and development in cyberspace;
 2. Updating export controls of dual use surveillance technologies;
 3. Exploring the best and most fun  tools in cyber security education;
 4. Civil-Military relations in cyber space;
 5. Confidence Building Measures, Norms of Behavior and public private cooperation for international security in cyberspace;
 6. Protection privacy in a data driven world;
 7. Ethical Hacking;
 8. Internet governance: Global Cooperation for a sustainable Future;
 9. Cybercrime-Improving International Cooperation;
 10. ICT4Peace on Norms for International peace and security in Cyberspace;

متعاقباً، کنفرانس بین المللی فضای مجازی 2015 با سخنرانی اختتامیه جلالتمآب وزیر امور خارجه کشور میزبان خاتمه یافت. آقای برت کوندرز در سخنرانی اش ضمن ابراز مراتب تشکر و امتنان از اشتراک کنندگان کنفرانس اظهار داشت که در نشستهای دو روزه روی مفاهیم اساسی آزادی، امنیت  و رشد در فضای مجازی بحث و گفتگو بعمل آمده و اهمیت پتانسیل موجود در فضای مجازی جهت بهبود و انکشاف اجتماعی و اقتصادی متبارز گردید. وی گفت که انترنت یکی از نیروهای تحول برانگیز در اقتصاد جهان است. موصوف ابراز آرزو مندی نمود تا تمامی کشورها در بخش انترنت مصون، آزادی اطلاعات و توسعه زیربناهای انترنتی تمرکز و سرمایه گزار ی نمایند. وی هکذا افزود که به سطح جهانی باید اقدامات هماهنگ در راستای حفاظت از اطلاعات شخصی و ارتقاء ظرفیت روی دست گرفته شود تا مبتنی بدان در برابر جرایم انترنتی مبارزه صورت گیرد. فضای مجازی نباید حریم مصون برای مجرمان انترنتی باشد و رعایت حقوق بشر در محراق توجه قرار داشته باشد. می توان گفت که داشتن حریم شخصی و امنیت در فضای مجازی مکمل همدیگر می باشند. وی درباره امنیت و صلح جهانی گفت که در این کنفرانس بحث های سازنده درباره مسئول بودن رفتار کشورهای در قبال مسایل انترنتی صورت گرفت و برای حفاظت از زیربناهای حیاتی  انترنت جهانی راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید. خطرات استفاده گروههای تروریستی از انترنت مورد بحث قرار گرفت و برای مبارزه علیه این پدیده نیاز است تا در قالب یکسری قوانین خاص اقدام شود تا تاثیر روزافزون انترنت بر اجتماع و اقتصاد آسیب نبیند.

Clingendael photo 3