اعطای تقدیر نامه ها برای برنده گان تیم های افغانهای مقیم هالند در مسابقات دومین دور تورنمنت والیبال کشور های اروپائی-هالند؛

به سلسله دیدار با انجمن های افغانی مقیم هالند، روز چهار شنبه مورخ 12 حوت مطابق 4 مارچ 2015، جلالتمآب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند در حالیکه محترم محمد صمیم همراز مستشار سفارت نیز حضور داشت، با تعدادی از نمایندگان انجمن های فرهنگی و ورزشی افغانی دیدار به عمل آوردند.

در این دیدار روسا و نماینده گان انجمن های افغانی هریکی محترم محمد سعید یوسفزی ، محترم عبدالقدوس کوهستانی ، محترم محمد نصیر صافی با جمعی از فرهنگیان ،ضمن ابراز بعضی مشکلات، چند مورد پیشنهادی نیز داشتند، که پیرامون آنها صحبت های مفصل انجام و تفاهماتی نیز حاصل گردید.
بهمین سان، جلالتمآب سفیر به اطلاع رسانید که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند در رابطه به متوقف سازی روند برگردانیدن اجباری مهاجرین افغان از هالند به کشور،اقدامات جدی را رویدست گرفته، متوقعست نتایج مطلوبی در زمینه حاصل شود.
در پایان، به نماینده ای ورزشکاران تیم والیبال افغان های مقیم هالند که در تورنمنت اخیر مسابقات والیبال میان تیم های ورزشی افغانی مقیم سرتاسر اروپا، حایز مقام اول گردیده بود و سایر دست اندر کاران مربوط، تقدیر نامه های از جانب این سفارت نیز تفویض گردید.
هکذا، فدراسیون محصلین و جوانان افغان در اروپا به پاس خدمات شایانی که جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید حین تصدی شان در پست ریاست پوهنتون طبی و وزارت تحصیلات عالی به جوانان کشور انجام داده اند، تقدیر نامه ای را به موصوف اهداء کردند که مورد تشکر و امتنان قرار گرفت.

20150304_115527 20150304_115652 20150304_115739 20150304_121024 20150304_131144 20150304_131146