افتتاح نمایشگاه آثار هنری هنرمندان افغانی مقیم هالند توسط محترم پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در هالند:

نمایشگاه آثار هنری هنرمندان افغانی مقیم هالند که به ابتکار اتحادیه سرتاسری افغان ها و همکاری موزیم شهر ایند هووین به تاریخ 27 جنوری سالروان بالوسیله ای جلالتماب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر جمهوری اسلامی افغانستان درین شهر افتتاح گردید، روز یکشنبه مورخ 8 فبروری 2015 پایان یافت.

درمراسم اختتامیه نمایشگاه ، از جانب این نماینده گی، محترم محمدصمیم همراز مستشار ،محترم حیدر اورنگ سکرتر دوم مسوول بخش قونسلی و محترمه صالحه سنجر سکرتر دوم و مسوول بخش فرهنگی سفارت اشتراک ورزیده بودند.

درین محفل آقای همراز طی سخنرانی پیرامون ارزش هنر و هنرمند، ابراز داشت که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند بعنوان خانه مشترک همه افغانها، ارزومند است تا فارغ از هرگونه تعصبات قومی، زبانی، سمتی، مذهبی در نتیجه تماس نزدیک و ممتد با نماینده گان نهاد های افغانی مقیم هالند، فرصت های مثمر را در حیطه ای فرهنگی تشخیص و تسهیلات لازم را در راستای معرفیداشت ارزش های هنری کشور عزیز مان افغانستان، فراهم گرداند.

در اخیر محفل، دسته های گلی که به وسيلهء رهبری سفارت افغانستان درهالند تهيه شده بود، توسط آقای صميم همراز مستشار ، خانم صالحه سنجر سکرتر دوم و مسوؤل بخش امور فرهنگی ، آقای حيدر اورنگ سکرتر دوم قونسل سفارت به ۱۹ تن دواطلبان هالندی و هنرمندان مطمح نظر تفویض و از جانب سفارت قدردانی گردیدند.

قابل ذکر است،که در این نمایشگاه دو اثر نقاشی سبک ریالیزم از محترم حيدر اورنگ سکرتر دوم و مسوول امور قونسلی سفارت و نیز یک اثرمجسمه سازی از همکار بخش تخنیکی سفارت، آقای احمد عزیزیارفارغ رشته هنرهای شهر دن هاگ، به نمایش گذاشته شده بود، که باعث افتخار اعضای سفارت و اشتراک کننده گان در محفل گردید . نخستين ( اوارد) به محترم داکتر “شريف عزيز يار” استاد پوهنتون کابل و داکتر رشته مُجسمه سازی به وسيلهء محترم صميم ” همراز” مستشار سفارت دولت اسلامی افغانستان درهالند اهدا گرديد.

- دومين ( اوارد) به محترم حيدر اورنگ سکرتردوم سفارت ونقاش سبک رياليزم توسط محترم ولی محمد شاهپور اهدا شد.

و نیز دوازده همین ( اوارد) به محترم عارف دامی نقاش، ماستر رشته هنر های زيبا اکادمی سانت پترزبورگ فدراتيف روسيه و انستيتيوت شهرآمستردام – هالند توسط خانم صالحه سنجر سکرتر فرهنگی سفارت افغانستان درهالند اهدا شد.

afghanistan-embassy1213
afghanistan-embassy1215
afghanistan-embassy1216