11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

بازدید از مرکز ثقافت اسلامی در شهر اپلندرن

بازدید جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید-سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در هالند- از  مرکز ثقافت اسلامی در شهر اپلندرن و اشتراک در نماز جمعه

جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید-سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در هالند- غرض  ملاقات با عده یی از افغانهای مقیم هالند در مرکز ثقافت اسلامی شهر اپلندرن هالند حضور بهم رسانید. وی با اغتنام از فرصت، ضمن اشتراک در مراسم ادای نماز جمعه، در مورد برخی از مسایل مورد علاقه با افغانهای آن شهر صحبت بعمل آورده و برای تقویت رابطه بین سفارت ج.ا.ا. مقیم هالند و افغانهای مقیم آن شهر تاکید نمود.

apeldoorn