12

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که به روز های ماه مبارک رمضان اوقات کار سفارت از ساعت 9 صبح الی 1 بعد از ظهر از میباشد.

Announcement

During the holy month of Ramadan Embassy will be open from 09:00 to 13:00 from Monday to Thursday

بازدید از مرکز ثقافت اسلامی در شهر اپلندرن

بازدید جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید-سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در هالند- از  مرکز ثقافت اسلامی در شهر اپلندرن و اشتراک در نماز جمعه

جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید-سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در هالند- غرض  ملاقات با عده یی از افغانهای مقیم هالند در مرکز ثقافت اسلامی شهر اپلندرن هالند حضور بهم رسانید. وی با اغتنام از فرصت، ضمن اشتراک در مراسم ادای نماز جمعه، در مورد برخی از مسایل مورد علاقه با افغانهای آن شهر صحبت بعمل آورده و برای تقویت رابطه بین سفارت ج.ا.ا. مقیم هالند و افغانهای مقیم آن شهر تاکید نمود.

apeldoorn