11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

بازدید اشتراک کنندگان برنامه آموزشی ”روابط بین الملل و دیپلماسی’’ از سفارت ج. ا. ا. مقیم لاهه-هالند

۱۵ تن از دیپلماتهای جوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان جهت آموزش در حوزه روابط بین الملل ودیپلماسی در یک برنامه آموزشی کوتاه مدت که در اکادمی کلینگیندل واقع در شهر لاهه هالند  برگزار میشود‍، اشتراک کرده اند.
این برنامه آموزشی توسط وزارت امور خارجه هالند حمایت و توسط  اکادمی کلینگیندل اجرا میشود. در سومین روز از این برنامه آموزشی، اشتراک کنندگان برای بازدید از جانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه دعوت شدند که مورد استقبال اعضای سفارت، بخصوص محترم محمد صمیم همراز، مستشار و شارژدافیر سفارت و دیگر دیپلماتهای این نمایندگی قرار گرفتند. محترم همراز ضمن خوش آمدگویی به دیپلماتهای جوان، کارکردها و  فعالیت بخشهای مختلف سفارت را برای آنها تشریح نمود. وی، در ادامه، ضمن یادآوری رسالت نمایندگی ها- مخصوصاً اعضای دیپلماتیک- گفت که دیپلماتها باید در هر زمان و تحت هر شرایطی نماینده های واقعی کشور افغانستان در سراسر جهان باشند. در گفتار و عمل خود تمثیل واقعی و متناسب با شأن مردم و کشور افغانستان ظاهر شوند.

hamraz_speechafghanistan_embassy