بررسی وضعیت مهاجرین افغان در ملاقات با مسئولین بخش عودت و ادغام وزارت امنیت و عدالت هالند

  • Written by:

روز جمعه 13 دلو 1396 برابر 2 فبروری در ملاقاتی میان مسئولین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند، وضعیت مهاجرین و روند رسیدگی درخواست پناهجویان افغان در هالند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این ملاقات خانم کریستین پوتویت، مشاور ارشد بخش خدمات عودت و ادغام وزارت امنیت و عدالت هالند و خانم کاترین فن دیولده، مشاور تحصیلی این اداره توضیحاتی در رابطه به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان ارائه نمودند.
خاتم پوتویت ضمن قدردانی از همکاری سفارت افغانستان با اداره متبوع وی و پناهجویان اعلام نمود، همکاری خوب و تعامل مناسب میان دو طرف باعث این گردیده است که دولت هالند بر موافقتنامه سه جانبه سال 2003 تمرکز نماید و ضرورتی بر تطبیق تفاهم نامه سال 2016 نبیند.
سید محمد عالمی، مستشار و معاون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند، ضمن سپاس از همکاریهای وزارت امنیت و عدالت هالند و توجه این اداره به موازین حقوق بشری، در رابطه با دلیل افزایش عودت اجباری افغانها از هالند علی رغم عدم توسل دولت هالند به تفاهمنامه راه مشترک سال 2016 گردید.
خانم پوتویت در پاسخ ضمن تایید افزایش تعداد پناهجویانی که به صورت اجباری عودت داده شده اند، دلیل آن را افزایش تعداد مهاجرتها و درخواست پناهندگی در سالهای اخیر دانست و گفت به نسبت افزایش مهاجرتها، افزایشی در میزان عودت اجباری به وجود نیامده است.
مستشار سفارت افغانستان، بر رعایت موازین حقوق بشری تاکید مجدد نموده و خواستار توجه به کتگوری‌های خاص پناهجویان از جمله زنان بی سرپرست، اطفال، مریضان خاص و سالخوردگان گردید و ابراز امیدواری نمود که دولت هالند مانند گذشته اجازه دهد، پناهجویان از تمام حقوق‌شان برخوردار شده تا بتوانند از راه های ممکن برای تثبیت وضعیت خود استفاده نمایند.
خانم پوتویت با دادن اطمینان از رعایت حقوق بشری و کرامت انسانی پناهجویان افغان، تاکید نمود که با آنان با احترام برخورد شده و صرفاً زمانی پروسه عودت اجباری روی دست گرفته می‌شود که هیچ دلیل قانونی و موجهی برای اقامت پناهجو وجود نداشته باشد.
در این جلسه احمد سمیر سمیر، قونسل سفارت افغانستان در هالند نیز با تشکر از همکاریهای گذشته ابراز امیدواری نمود که در آینده تعامل و همکاریهای بیشتری میان دو جانب وجود داشته باشد.