برنامه کلنگندال

  • Written by:

2017-05-12-PHOTO-00000108

به تاریخ 9 می سالروان، محترمین و محترمات هریک:

·        نجیب الله مهاجر معاون ریاست پالیسی و استراتیژی

·        عبدالنظیر مجیدی معاون ریاست دفتر

·        سید حبیب الرحمان حسین پور معاون ریاست سوم سیاسی

·        خانم انگیزه نصیری معاون ریاست امور قونسلی

·        سید میرآقا مصدق سرپرست معاونیت ریاست پنجم سیاسی

·        عبدالمتین رحمانی مسوول بورس ها در انستیتیوت دیپلوماسی

·        احمد خوشحال نادر مشاور اصلاح اداره عامه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

·        نظیفه جامی آمر تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بالوسیله Turkish Airline ساعت 10:50 شب به میدان هوایی اسخیپول- امستردام مواصلت ورزیدند که حین ورود به میدان هوایی، از جانب محترم محمد سلیمان اکرمی مسوول بخش فرهنگی سفارت و مسوولین اکادمی کلینگیندل مورد استقبال قرار گرفتند.

فردای آن مورخ 10 می سالروان به ساعت 10:30 قبل از ظهر، مراسم گشایش برنامه آموزشی در مقر اکادمی کلینگیندل تدویر یافت که از جانب سفارت، محترمین محمد صمیم همراز مستشار و شارژ دافیر، محمد سلیمان اکرمی سکرتر سوم و مسوول بخش فرهنگی و احمد سمیر سمیر سکرتر دوم سفارت اشتراک ورزیدند.

در مراسم، نخست دایر کتر اکادمی کلینگیندل ضمن ابراز مراتب خیر مقدم، پیرامون برنامه آموزشی و اهمیت آن سخنرانی نموده و متعاقبأ محترم محمد صمیم همراز مستشار و شارژدافیر سفارت، بیانیه اش را ایراد نمود.

آقای همراز طی سخنرانی اش به همکاری های کشور شاهی هالند در عرصه های بازسازی و امنیتی افغانستان تماس گرفته و تدویر برنامه های آموزشی اکادمی کلینگیندل را قدم مثبت در راستای ظرفیت سازی دیپلوماتان و کارکنان خدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان عنوان نمود.

روز پنجشنبه مورخ 11 می سالروان ساعت 6:00 عصر، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه، ضیافت شب را به افتخار هیئت افغانی، در مقر این نماینده گی ترتیب نمود. درین ضیافت علاوه بر خانم میرا دایرکتر امور آسیا و اوقیانوسیه در وزارت امور خارجه کشور میزبان و مسوولین اکادمی کلینگیندل، از جناب پوهندوی رحیل محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف و هیئت معیتی شان( جمعأ 10 تن) که غرض اشتراک در یکی برنامه آموزشی، عازم کشور شاهی هالند گردیده بودند نیز دعوت بعمل آمده بود.