تقاضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم لاهه-هالند مبنی بر توقف برگشت اجباری افغانها به افغانستان

به تاریخ 25 فبروری 2015 جلالتمآب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه محترم محمد صمیم همراز مستشار سفارت ایشانرا همراهی میکرد ملاقات کاری را با خانم Rhodia MAAS ریس خدمات برگشت و عودت کنندگان و آقای Hans Faber ریس امور بین المللی و معاون ریس عمومی در رابطه به توقف برگشت اجباری افغانها به افغانستان انجام دادند.

سفیر افغانستان چنین فرمود که به اساس تفاهم نامه سه جانبه بین افغانستان، کشور شاهی هالند و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان عودت به کشور باید به شکل اختیاری باشد نه اجباری، در این اواخر دیده میشود که عدۀ از افغانها به افغانستان فرستاده میشوند که سفارت افغانستان در لاهه را نیز در جریان قرار نمی دهند و از طرف دیگر عده از هموطنان ما را بنا بر ماده F-1 اخراج می نمایند و در حالیکه در سال 2003 پارلمان کشور طی نامه عنوانی پارلمان کشور شاهی هالند که با امضا تمام نمایندگان مردم در ولسی جرگه مزین میباشد نگاشته شده است که مهاجرین افغان که درحکومت های گذشته مهاجرشده اند عدة از کارکنان پاین رتبه بوده که هیچگونه شواهد در رابطه با کدام جرم شان در دست نمیباشد و نباید فامیل ها از هم جدا شده و ریس فامیل به افغانستان فرستاده شود در حالیکه باقی فامیل در هالند قبول شده اند.

طی ملاقات مثالهای نیز به طرف هالندی بیان گردید که خانم MAAS ضمن بیان قانون و اجراات مهاجرت کشور شاهی هالند که به تفصیل ذکر نمود وعده سپردکه این تقاضای سفارت افغانستان مقیم هالند را که نمایندگی با صلاحیت از حکومت افغانستان می نماید با وزارت عدلیه و مهاجرین کشور شاهی هالند در میان بگذارد و هر چه زود تر این تقاضای حکومت افغانستان را پاسخ ارائه نماید
و هم در این ملاقات تاکید به عمل آمد که هیت با صلاحیت از وزارت های عدلیه و امور مهاجرین افغانستان در آینده نزدیک به کشور هالند جهت مزاکره و مفاهمه سفر رسمی داشته باشند.