تقدیم اعتماد نامه جلالتمآب دوکتور عبیدالله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری افغانستان به اعلیحضرت ویلیم الکساندر، شاه کشور هالند

  • Written by:

 جلالتمآب دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد نامه خویش را طی مراسم خاص تشریفاتی به اعلیحضرت ویلیم الکساندر شاه این کشور در  اول دلو 1393 مطابق با  21 جنوری 2015 تقدیم نمود.  

در این مراسم، ابتدا سرود ملی ج.ا. افغانستان نواخته شد. سپس پوهاند دوکتور عبید الله عبید از گارد تشریفاتی دربار شاه هالند دیدار بعمل آورد. ایشان و هیأت همراه شان که  متشکل از محترم محمد صمیم همراز، مستشار؛ محترم محمد حنیف علیرضایی، سکرتر دوم؛ محترمه صالحه سنجر، سکرتر دوم و محترمه شهناز حبیبی، سکرتر سوم بودند، به مقر شاه هالند هدایت شدند و بعد از تعارفات معمول و ابراز خوش آمد گویی از جانب شاه هالند،  اعتمادنامه خویش را طی مراسم خاص تشریفاتی تقدیم نمود. همچنین ایشان سلام های گرم و تمنیات نیک جلالتمآبان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  و دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان را به اعلیحضرت ویلیم الکساندر وسیله گردید. پوهاند دوکتور عبید ضمن خاطرنشان ساختن اهمیت کشور هالند در سیاست خارجی ج.ا. افغانستان متعهد شد که بعنوان نماینده کشور افغانستان تمام تلاش های خویش را در جهت تحکیم، گسترش و تعمیق روابط دو ملت به خرج خواهد داد.

علاوه براین، پوهاند دوکتور عبید از کمک های دولت هالند در طول سالهای گذشته سپاسگزاری نموده و ابراز امیدواری کرد تا همکاری های کشور هالند در بخش های زراعت، تجارت، آموزش پولیس ملی، معادن، تحصیلات عالی، حقوق بشر، حقوق زنان، بازسازی افغانستان و حمایت سیاسی- اقتصادی از افغانستان بعد از سال 2015 نیز تداوم یابد؛ در مقابل،  اعلیحضرت ویلیم الکساندر وعده نمود که کشور هالند همکاریهای خویش را با افغانستان همچنان بعد از سال جاری ادامه خواهد داد.

در پایان مراسم، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان و هیأت همراه شان تا محل سفارت ج.ا. افغانستان توسط گارد تشریفاتی همراهی شدند.

HE-ambassador-ObaidObaid_Alexander