11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان به مثابه نمایندگی سیاسی و ارگان مجری سیاست خارجی افغانستان در کشور شاهی هالند، وظایف بس مهمی داشته و اهداف ذیل را در برابر خویش قرار داده است:

  • حفظ و توسعه مناسبات دوستانه و تحکیم روابط سیاسی بین جمهوری اسلامی افغانستان و کشور شاهی هالند با درنظرداشت منافع علیای هر دو کشور.
  • ایجاد مناسبات اقتصادی و تجارتی با سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاران هالندی به سرمایه گذاری در افغانستان.
  • سعی در جهت ادامه و توسعه مساعدت های کشور شاهی هالند به افغانستان در عرصه های مختلف.
  • دفاع ازمنافع اتباع کشور که در هالند سکونت داشته و یا ارتباط تجارتی، اقتصادی و غیره با هالند دارند.
  • مساعی درجهت فراهم آوردن تسهیلات ممکن در تهیه اسناد حقوقی که در حدود صلاحیت و مسئولیت وظیفوی سفارت باشد، برای افغانهای مقیم هالند.

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه در تمامی مسایل و روابط با کشورهالند با اتکا به میثاق های بین المللی، قراردادها و اعلامیه های بین المللی که افغانستان و کشور شاهی هالند عضویت آنها را داشته و یا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به آنها متعهد اند، عمل نموده، از منافع افغانستان و افغانها ی مقیم هالند دفاع خواهد نمود.

با ما به تماس شوید، ما مشوره های سودمند ی را که مارا در خدمت گزاری بهتر و بیشتر به هموطنان عزیز و کشور محبوب مان افغانستان و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات با کشور شاهی هالند، یاری رساند، بدیده قدر می نگریم.