پنجشنبه شب تاریخ 21 جولای 2016 به افتخار ورود تیم ملی کرکت افغانستان به هالند ضیافتی از طرف سفارت و اتحادیه های افغانان مقیم هالند در هوتل لونا ترتیب یافت. در ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاضی حفیظ قرائت گردید و بعد از پخش سرود ملی، جلالتماب پوهاند دوکتور عبید الله عبید سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی هالند ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدید خدمت مهمانان حاضر در مجلس در رابطه با دست آورد های حکومت وحدت ملی صحبت نموده رشد و انکشاف ورزش در افغانستان را بی سابقه خواند، وی از قهرمانی های تیم ملی کرکت افغانستان قدر دانی نموده و موفقیت های هر چه بیشتر را بدین تیم از خداوند متعال استدعا نمود. مجلس با صرف طعام شب و کنسرت که در نظر گرفته شده بود خاتمه یافت.

cricket 1 cricket