ضیافت نان شب در اقامتگاه سفیر افغانستان در هالند

  • Written by:

ضیافت نان شب در اقامتگاه سفیر  افغانستان در هالند

به منظور  تقدیر از خدمت ادمیرال متیو بورسبوم (Admiral Matthieu BORSBOOM MOD) طی حضورش در افغانستان و آغاز برنامه های آموزشی اکادمی کلینگیندل، ضیافت نان شبی در اقامتگاه سفارت ج.ا. افغانستان مقیم هالند به تاریخ 28 جدی 1394 ترتیب داده شد.  در این ضیافت ،  مهمانانی از وزارت امور خارجه هالند، یکی از مسئولین اکادمی کلینگییندل و برخی از سفرای کشورهای دوست حضور داشتند.

پوهاند داکتر عبید ضمن امتنان از تشریف آوری مهمانهای گرامی به اقامتگاه سفیر ج.ا. افغانستان و تبریکی سال نو میلادی، احراز ریاست دوره یی اتحادیه اروپا توسط کشور هالند را برای مهمانان تبریک گفته و  به مهمانان حاضر یادآورشد که هدف از ترتیب این ضیافت دو مورد ذیل می باشد:

  1. قدردانی از خدمات شایسته ادمیرال متیو بورسبوم  که حضورش مدت سیزده ماه را در افغانستان در بر میگیرد و طی ماموریتش به 30 ولایت کشور سفرهایی داشته و موصوف قرار است تا ماه مارچ 2016 به تقاعد سوق داده شود.
  2. امتنان از وزارت امور خارجه هالند و آکادمی کلینگیندل بخاطر آغاز مجدد برنامه های آموزشی برای کارمندان خدمات ملکی و وزارت خارجه؛

پوهاند عبید در ادامه صحبت های خویش، از فداکاریها و حمایت اردوی کشور هالند در  بازسازی افغانستان امتنان نمود

 در این ضیافت با غذایی افغانی که قبلاً  تدارک دیده بود، از مهمانان پذیرایی شد.

IMG_0058