11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

ضیافت نان شب در اقامتگاه سفیر افغانستان در هالند

  • Written by:

ضیافت نان شب در اقامتگاه سفیر  افغانستان در هالند

به منظور  تقدیر از خدمت ادمیرال متیو بورسبوم (Admiral Matthieu BORSBOOM MOD) طی حضورش در افغانستان و آغاز برنامه های آموزشی اکادمی کلینگیندل، ضیافت نان شبی در اقامتگاه سفارت ج.ا. افغانستان مقیم هالند به تاریخ 28 جدی 1394 ترتیب داده شد.  در این ضیافت ،  مهمانانی از وزارت امور خارجه هالند، یکی از مسئولین اکادمی کلینگییندل و برخی از سفرای کشورهای دوست حضور داشتند.

پوهاند داکتر عبید ضمن امتنان از تشریف آوری مهمانهای گرامی به اقامتگاه سفیر ج.ا. افغانستان و تبریکی سال نو میلادی، احراز ریاست دوره یی اتحادیه اروپا توسط کشور هالند را برای مهمانان تبریک گفته و  به مهمانان حاضر یادآورشد که هدف از ترتیب این ضیافت دو مورد ذیل می باشد:

  1. قدردانی از خدمات شایسته ادمیرال متیو بورسبوم  که حضورش مدت سیزده ماه را در افغانستان در بر میگیرد و طی ماموریتش به 30 ولایت کشور سفرهایی داشته و موصوف قرار است تا ماه مارچ 2016 به تقاعد سوق داده شود.
  2. امتنان از وزارت امور خارجه هالند و آکادمی کلینگیندل بخاطر آغاز مجدد برنامه های آموزشی برای کارمندان خدمات ملکی و وزارت خارجه؛

پوهاند عبید در ادامه صحبت های خویش، از فداکاریها و حمایت اردوی کشور هالند در  بازسازی افغانستان امتنان نمود

 در این ضیافت با غذایی افغانی که قبلاً  تدارک دیده بود، از مهمانان پذیرایی شد.

IMG_0058