11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند با مقامات کشور هالند

پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،  به تاریخ 26/9/1393 با محترم Mr R.S. VAN EES ، رئیس تشریفات وزارت امورخارجه کشور شاهی هالند، در تاریخ 27/9/1393 با محترم Mr  A. HASPELS ، معاون رئیس عمومی وزارت امورخارجه در مسایل سیاسی ، (Deputy Director-General for Political Affairs, Ministry of Foreign Affairs) و به تاریخ 3/10/1393 با محترم پیتر پوتمن، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه هالند ملاقاتهای تعارفی بعمل آورد.

 در این ملاقاتها، ضمن ابراز تمنیات نیک جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و ابراز امتنان و تشکری از کمک های وعده داده شده کشور شاهی هالند (1.2 بیلیون دالر) و همکاری در بخش های زراعت، ترانسپورت هوایی، تحصیلات ماستری حقوق بین الملل، ارتقای ظرفیت کارمندان دولت، حاکمیت قانون، تربیه نیروهای امنیتی و بازسازی افغانستان، روی مسایل دو جانبه صحبت بعمل آمد و همزمان اظهار آرزومندی گردید تا در تشخیص فرصتهای بیشتر در عرصه های یاد شده  قدمهای مثبت برداشته شده و روابط هر دو کشور هرچه بیشتر تحکیم یابد.

همزمان، بخاطر حادثه سقوط هواپیمای مالزی و در پی آن کشته شدن 193 تن از شهروندان کشور هالند به جانب هالندی ابراز تسلیت صورت گرفته و ابراز امیدواری گردید تا نتایج تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب درباره نحوه سرنگونی این طیاره به زودی نهایی شود. ضمناً، تأثّرات عمیق و تسلیت بخاطر ازدست دادن جانهای شیرین 23 عسکر کشور هالند در راه آبادی، امنیت و انکشاف افغانستان ، به جانب هالند ابراز گردید.

در ختم هر ملاقات تحفه هایی هم به جانب هالندی اهدا گردید