ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند با مقامات کشور هالند

پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،  به تاریخ 26/9/1393 با محترم Mr R.S. VAN EES ، رئیس تشریفات وزارت امورخارجه کشور شاهی هالند، در تاریخ 27/9/1393 با محترم Mr  A. HASPELS ، معاون رئیس عمومی وزارت امورخارجه در مسایل سیاسی ، (Deputy Director-General for Political Affairs, Ministry of Foreign Affairs) و به تاریخ 3/10/1393 با محترم پیتر پوتمن، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه هالند ملاقاتهای تعارفی بعمل آورد.

 در این ملاقاتها، ضمن ابراز تمنیات نیک جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و ابراز امتنان و تشکری از کمک های وعده داده شده کشور شاهی هالند (1.2 بیلیون دالر) و همکاری در بخش های زراعت، ترانسپورت هوایی، تحصیلات ماستری حقوق بین الملل، ارتقای ظرفیت کارمندان دولت، حاکمیت قانون، تربیه نیروهای امنیتی و بازسازی افغانستان، روی مسایل دو جانبه صحبت بعمل آمد و همزمان اظهار آرزومندی گردید تا در تشخیص فرصتهای بیشتر در عرصه های یاد شده  قدمهای مثبت برداشته شده و روابط هر دو کشور هرچه بیشتر تحکیم یابد.

همزمان، بخاطر حادثه سقوط هواپیمای مالزی و در پی آن کشته شدن 193 تن از شهروندان کشور هالند به جانب هالندی ابراز تسلیت صورت گرفته و ابراز امیدواری گردید تا نتایج تحقیقات کمیسیون حقیقت یاب درباره نحوه سرنگونی این طیاره به زودی نهایی شود. ضمناً، تأثّرات عمیق و تسلیت بخاطر ازدست دادن جانهای شیرین 23 عسکر کشور هالند در راه آبادی، امنیت و انکشاف افغانستان ، به جانب هالند ابراز گردید.

در ختم هر ملاقات تحفه هایی هم به جانب هالندی اهدا گردید