محفل روز شهید و سالروز شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور

به منظور ارج گذاری از مقام والای شهدا، روز شهید و سالروز شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه-هالند به تاریخ 22 سنبله 1393 برابر با 13 سپتامبر 2014  طی محفلی در هوتل وی آی پی شهر بیفروایک هالند از این روز تجلیل بعمل آورد. محفل تکریم  از روز شهید به ابتکار  این نمایندگی و با همکاری انجمنهای افغانهای مقیم هالند برگزار شد. در این  محفل حضور اشتراک کنندگان چشمگیر و تقریباً از اکثر کشور های حوزه اروپا شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و ملی از تمام اقوام ساکن در افغانستان منحیث یک ملت وا حد حضور به هم رسانیده بودند. برگزاری محفل امسال در فضایی دوستانه  به منظور تقویت  اتحاد، اخوت و هماهنگی هموطنان مقیم هالند و اروپا برگزار شد.

به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر این محفل، سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه، چندین نشست با نماینده های انجمن ها و اتحادیه  های  افغانهای مقیم هالند دایر کرد.  در این نشست ها کمیسیونهای مختلف جهت آمادگی برای برگزاری محفل ایجاد شد. کمسیون های موظف برنامه محفل را تنظیم و مطابق آن کارها را به پیش بردند. اعلامیه برگزاری این محفل از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم رسانیده شد. به منظور ارتقاء روحیه وحدت ملی در کشور، کمیسیون برگزاری این محفل، عنوان این محفل را “شهید مسعود و تفکر ملی” نام نهادند. فیصله بعمل آمد تا اکثر سخنرانان درباره این موضوع سخنرانی کنند.

 در روز محفل، بعد از قرائت قرآن کریم، آغازگر این محفل پخش سرود ملی ج.ا. افغانستان بود. سپس مستشار و شارژدافیر سفارت، به نمایندگی از جانب دولت ج.ا. افغانستان محفل را افتتاح و سخنان خویش را ایراد نمود. وی ضمن ابراز امتنان از اشتراک گسترده مردم در این محفل گفت که گردهمایی امروز در حقیقت تمثیل واقعی از  وحدت ملی کشور است:

“همآیش امروزی ما در واقع تمثیلی از وحدت ملی بوده و ما را بیشتر از پیش باورمند میگرداند که ملت با شهامت ما با همه فراز و نشیب های زنده گی هنوز هم ارزش ها  کارنامه ها و داشته های ملی شان را مشتاقانه به تکریم و بزرگداشت می نشینند.  بدون شک آنانکه امروز بمثابه ملل بزرگ در تاریخ بشریت عرض اندام نموده اند اساس و بنیاد شان همانا ارزش ها و داشته های ملی شان بوده که با گرد آمدن بدور آن ملت های شان را ساخته و در جغرافیای جهانی با غرور زنده گی میکنند. آنها به مفاهیم من و تو فایق آمدند همه “ما” شدند و تاریخ خویش را رقم زدند”.

در ادامه، سخنرانان این محفل سخنان خویش را درباره شأن و مقام شهید و ایثارگریهای  شهدای افغانستان، بخصوص نقش شهید احمد  شاه مسعود، در شکل گیری فصل نوین افغانستان ارائه کردند. محور اساسی گفته های اکثر سخنرانان را تشریح ابعاد شخصیتی احمد شاه مسعود و دیگر شهدای افغانستان شکل می داد.

محفل با نثار دعا به ارواح شهدای افغانستان، آروزی  تقویت وحدت و برادری میان افغانها و برقراری امنیت سرتاسری در کشور خاتمه یافت.

DSC_2062Untitled_Panorama1 DSC_1980 DSC_1969 DSC_1954 DSC_1917