ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر ج. ا. افغانستان در هالند با رئیس ارتباطات اقتصادی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند

ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند با رئیس ارتباطات اقتصادی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند

جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند به روز 17/10/1393 با محترم S.J.H SMITS،  رئیس ارتباطات اقتصادی وزارت امور خارجه کشور شاهی هالند (Director General Foreign Economic Relations)  ملاقات تعارفی بعمل آورد.در این ملاقات طرفین درباره مسایل ذیعلاقه  مخصوصاً همکاری در گسترش مسایل تجاری و سکتور زراعت افغانستان صحبت بعمل آورد. پوهاند دوکتور عبید در این ملاقات ضمن اشاره به امتیازات چشم گیر در بخش پالیسی سرمایه گذاری  در افغانستان گفت که به منظور گسترش هرچه بیشتر تبادلات اقتصادی/تجاری لازم است که بصورت عملی زمینه های سرمایه گذاری دو طرفه را در هر دو کشور مساعد ساخت. در این راستا، ضروری است که یک گروه از سرمایه گذاران افغانی را تشویق نمود تا به هالند آمده و بالعکس آن، یک گروه از سرمایه گذاران هالندی باید ترغیب شوند که به افغانستان سفر کرده و زمینه سرمایه گذاری را بررسی کنند. همچنین،  موارد ذیل بعنوان عمده ترین زمینه سرمایه گذاری در سکتور زارعتی افغانستان مطرح شد:

-       صنعت مدرن سازی تکنیکهای پروسس زراعتی به شمول پاک کاری و جداسازی  محصولات زارعتی،

-        پروسس تولید و فروش فرآورده های شیر به شمول تولید پنیر، مسکه، ماست، شیر خشک، آیسکریم،

-        پروسه بسته بندی و حمل و نقل تولیدات زراعتی،

-       صنعت صادرات و کشت محصولات زارعتی،

-       ایجاد مسلخ/کشتارگاه های صنعتی؛

-       فراهم آوری لوازم طبی،

-       تولید و ترویج بذرهای مرغوب زراعتی؛

-       تولید کودهای کیمیاوی با کیفیت؛

-       صنایع مواد غذایی، چرم و پشم؛

-       صنایع کالا و البسه؛