11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید با نماینده سازمان منع سلاحهای کیمیاوی و محکمه جرایم بین المللی

ملاقات جلالتمآب پوهاند دوکتور عبید الله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در لاهه- هالند با نماینده دائمی کشور شاهی هالند در سازمان منع سلاحهای کیمیاوی(OPCW) و محکمه جرایم بین المللی(ICC)

پوهاند دوکتور عبید به روز 18/10/1393 با محترم Mr. J.L.I Van Hoorn، نماینده دائمی کشور شاهی هالند در سازمان منع سلاحهای کیمیاوی (OPCW) و محکمه جرایم بین المللی (ICC) ملاقات تعارفی بعمل آورد.در این ملاقات پوهاند دوکتور عبید به جانب هالندی گفت که افغانستان منحیث یک عضو در سازمان منع سلاحهای کیمیاوی به تعهدات خویش در قبال مفاد کنوانسیون منع سلاحهای کیمیاوی پایبند است. در همین راستا، کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان بعنوان نهاد تطبیق کننده مفاد این کنوانسیون کار روی قانون ملی منع سلاحهای کیمیاوی را شروع کرده؛ کورسهای مرتبط با سلاحهای کیمیاوی برای کارمندان وزارت صحت عامه و کارمندان ریاست امنیت ملی دایر نموده است. افغانستان از جهانشمول شدن کنوانسیون منع سلاحهای کیمیاوی حمایت می کند تا هدف این سازمان که همانا دنیای عاری از سلاحهای کیمیاوی است، بدست آید؛ افغانستان از پیشرفت های حاصل شده در تخریب و از بین بردن سلاحهای کیمیاوی در کشورهای مختلف جهان خرسند است؛ آماده هر نوع همکاری در این زمینه است. افغانستان  بعنوان عضو محکمه جرایم بین المللی به مفاد اصولنامه روم پایبند است و در تلاش است تا نقش فعالتری در فعالیتهای این سازمان داشته باشد.