11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

‏هموطنان عزیز !

بخشی از اهداف این نمایندگی ارائه خدمات مناسب و قانونی برای هموطنان عزیز است. به همین منظور، بخش قونسلی سفارت با توجه به نکات ذیل، برگه تردد (نامه سفر به افغانستان) را برای درخواست کنندگان ترتیب و صادر می کند:

  • صدور برگه تردد برای کسانیکه متولد افغانستان و دارای تابعیت هالندی هستند، الزامی نمیباشد.
  • جهت اخذ برگه تردد برای اطفالی که متولد کشور هالند هستند به بخش قونسلی مراجعه گردد. باید خاطر نشان کرد که ارائه سند تولد و رضایت ولی طفل برای سفر به افغانستان ضروری است.
  • برای دارنده Reisdocument که اجازه سفر به افغانستان را ندارند، با داشتن دلیل موجه در مورد سفر شان به افغانستان، میتوانند برگه تردد مطالبه نمایند، اما سفارت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال عواقب بعدی نمی پذیرد.
  • حضور شخص با ارایه دو قطعه عکس جدید (پاسپورتی) حتمی است.
  • هیچگونه عذر در مورد عدم حضور شخص ( بزرگسال یا اطفال) پذیرفته نمیشود.
  • برای کسانیکه با پاسپورت افغانی سفر مینمایند، نامه سفر به افغانستان صادر نمیگردد.
  • برای صدور برگه تردد گرفتن وقت قبلی با مسئول بخش لازم است.
  • صدور برگه تردد رایگان است.

با احترام
بخش قونسلی سفارت