!نوروزتان مبارک

  • Written by:

در حالی که باری دیگر زمستانی به سر می‌رسد و طراوت و شادی آکنده در فضا، با نوید بهاری تازه، نشانه‌ای دیگر از قدرت لایزال الهی را نمایان می‌سازد؛ در این لحظات تجدید حیات طبیعت از خدای دگرگون‌کننده دل‌ها و دیده‌ها و از او که تدبیرکننده روز و شب و تبدیل‌کننده حول و احوال ماست، عاجزانه می‌خواهیم، تا حال ما را به بهترین حال دگرگون ساخته و این تغییر را آغاز تغییری بر احوال ما قرار داده، سرنوشتی سرشار از مهر و محبت و «صلح» و برکت برای سرزمین و مردم میهن عزیزمان «افغانستان» قرار دهد.
***
ضمن تبریک و تهنیت فرارسیدن نوروز به عموم هموطنان عزیز، به اطلاع رسانده می‌شود که روز چهارشنبه 21 مارچ به مناسبت نورزو و پنجشنبه 22 مارچ به مناسبت روز دهقان رخصت عمومی می‌باشد.
بنابراین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان پس از ایام رخصتی‌ سر از روز دوشنبه 26 مارچ 2018 برابر با 6 حمل .1397 برای ارائه خدمات قونسلی در خدمت هموطنان گرانقدر خواهد بود.