گزارش استقبال از پیام آوران صلح

به تاریخ 18 میزان سال 1394 مطابق به 10 اکتوبر 2015 ،  محترمین هر یک داکترنادرشاه ننگرهاری  قهرمان بایسکل رانی افغانستان و فیروز خان ورزشکار جوان که منحیث پیام آوران صلح ، برای بار دوم، سه ماه قبل، سفر دور جهان شانرا به وسیله بایسکل از کشور ترکیه بصوب اروپا، آغاز کرده اند، از طریق کشور آلمان وارد هالند گردیدند که از جانب جلالتماب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر ج.ا.ا مقیم هالند و سایر همکاران سفارت مورد استقبال گرم قرار گرفتند.

برمبنای حکم مقام محترم وزارت امور خارجه، این سفارت حین اقامت آنها در هالند،  علاوه بر فراهم آوری تسهیلات اعاشه و اباطه، پیام های دستداشته  ایشان را که از جانب محترمین رئیس تربیت بدنی و  منشی ولسی جرگه  افغانستان عنوانی همتا های هالندی شان تحریر یافته بود، بعد از ترجمه ، در اختیار مسوولین مطمح نظر قرار داد و همزمان طی اعلامیه مطبوعاتی، ورود ورزشکاران مزبور را به اطلاع تمامی نماینده گی های سیاسی- قونسلی و سازمان های بین المللی مقیم هالند، رسانید.

به تاریخ ۱۷ اکتوبر۲۰۱۵ ، اتحادیه افغانها مقیم کشور شاهی هالند به همکاری انجمن افغانهای ساکن شهر اتریخت هالند ، محفل استقبالیه ای را  به افتخار ایندو ورزشکار ، تدویر نمودند که به نماینده گی از سفارت، محترمه صالحه سنجر سکرتر دوم و مسوول بخش فرهنگی،  اشتراک ورزید.

درین محفل، متعاقب خوانش پیام جلالتماب سفیر ج.ا.ا مقیم هالند و سخنرانی های محترمین داکتر ننگرهاری قهرمان بایسکل رانی، ولی شاهپور رئیس اتحادیه سراسری انجمن های افغان در هالند و کریم تنویر یکی از سینما گران افغان، لوح تقدیرکه از سوی سفارت ج.ا.ا. و اتحادیه سراسری افغانها در هالند تهیه گردیده بود، به آنها داده شد.

 سپس  به تاریخ 28 میزان سال جاری مطابق به 20 اکتوبر2015 ، محترمین دوکتور ننگرهاری و فیروز خان، شهر دنهاگ را بقصد بروکسل ترک نمودند.

12168983_1118657008145990_1541692131_o 12170811_1119304914747866_1252422797_o 12168883_1118652544813103_957659140_o 20151020_115816