گزارش برگزاری محفل هفته شهید، شهادت احمد شاه مسعود-قهرمان ملی کشور- و شهادت استاد پروفیسور برهان الدین ربانی-رئیس جمهوری اسبق اسلامی افغانستان و رئیس اسبق شورای عالی صلح

به منظور ارج گذاری از مقام والای شهدا، هفته شهید،  سالروز شهادت احمد شاه مسعود- قهرمان ملی کشور -و پروفیسور استاد برهان الدین ربان- رئیس اسبق  جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی صالح-  سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه-هالند به تاریخ 28 سنبله 1394 برابر با 19 سپتامبر 2015  طی محفلی در هوتل وی آی پی شهر بیفروایک هالند از این روز تجلیل بعمل آورد. محفل یادبود از هفته شهید به ابتکار  این نمایندگی و با همکاری انجمنهای افغانهای مقیم هالند برگزار شد. در این  محفل حضور اشتراک کنندگان چشمگیر و تقریباً از اکثر کشور های حوزه اروپا شخصیت های علمی، سیاسی، فرهنگی و ملی از تمام اقوام ساکن در افغانستان منحیث یک ملت واحد حضور به هم رسانیده بودند. برگزاری محفل امسال در فضایی دوستانه  به منظور تقویت  اتحاد، اخوت و هماهنگی هموطنان مقیم هالند و اروپا برگزار شد.

به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر این محفل، سفارت ج.ا. افغانستان مقیم لاهه، چندین نشست با نماینده های انجمن ها و اتحادیه  های  افغانهای مقیم هالند دایر کرد.  در این نشست ها کمیسیونهای مختلف جهت آمادگی برای برگزاری محفل ایجاد شد. کمسیون های موظف برنامه محفل را تنظیم و مطابق آن کارها را به پیش بردند. اعلامیه برگزاری این محفل از رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم رسانیده شد تا حضور مردم در این محفل با شکوهتر از گذشته باشد.

 در روز محفل، بعد از قرائت قرآن کریم، آغازگر این محفل پخش سرود ملی ج.ا. افغانستان بود. سپس، جلالتمآب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید، سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در هالند،  به نمایندگی از جانب دولت ج.ا. افغانستان محفل را افتتاح و سخنان خویش را ایراد نمود. وی ضمن ابراز امتنان از اشتراک گسترده مردم در این محفل گفت که همایش ما در واقع تمثیلی از وحدت ملی بوده و ما را بیشتر از پیش باورمند میگرداند که ملت با شهامت ما با همه فراز و نشیب های سیاسی، هنوز هم ارزشهای و کارنامه های شهدای راه آزادی مرز و بوم شان را با شهامت تمام تعقیب می کنند. بدون شک آنانیکه امروز بمثابه ملل بزرگ در تاریخ بشریت عرض اندام نموده اند، اساس و بنیاد شان همانا ارزش ها و داشته های ملی آنها بوده که با گردآمدن بدور آن و اجماع همگانی، ملت های شان را ساخته و در جغرافیای جهانی، با غرور زنده گی می کنند. آنها به مفاهیم “من” و “تو” فایق گشته و همه “ما” شدند و تاریخ را رقم زدند.

وی درباره شهید مسعود گفت که مسعود یک فرد نیست، بل یک ملت است با تفکرات آزدایخواهی. او از زیستن در زیر چتر برده گی، گریزان بود. به گواهی تاریخ، مسعود با اتکا به خدای پاک و باورمندی کامل به نیروی مردمی، علیه تجاوزارت سرخ و سیاه، مردانه وار در کارزار مقاومت حماسه آفرید. پس اکنون بر همه ما و شما خصوصاً نسل بالنده جوان کشور است تا ابعاد گوناگون فکر و راه مسعود را موشکافانه بپماییم، زوایای مختف شخصیتی اش را برملا سازیم و نقش وی را در شکل گیری و سیرپذیری حوادث و رویدادهای ملی و فراملی برازنده سازیم. صرف با شعار نمیشودکه مسعود بزرگ را تکریم کرد. مسعود متعلق به یک ولایت و یک زبان و یک سمت نیست. مسعود از همه ملت است و از همه ماست، از من است، از تو است و ازماست.

پوهاند عبید درباره استاد پروفیسور برهان الدین ربانی-رئیس جمهور اسبق و رئیس کمیسیون عالی صلح افغانستان- گفت استاد فرهیخته پروفیسور برهان الدین ربانی بزرگمرد و رهبر جهاد و مقاومت ملت افغانستان از چهره های تابناکی است که تاریخ آن را هرگز فراموش نمی کند. استاد ربانی رهبر مجاهد از جوانی به مبارزه آزادیخواهی و مبارزه با کفر و الحاد الگوی اکثر مجاهدین و ابر مردانی چون احمد شاه مسعود و صدها و هزاران تن مبارزین راه آزادی بود و با رهبری سالم و با مقاومت و عقیده راسخ به خداوند، در دو جنگ سرخ و سیاه فایق آمد و آنگاه برای نخستین بار در تاریخ کشورمان قدرت را به شکل مسالمت آمیز به یک حکومت فراگیر ملی انتقال کرد. استاد ربانی بعنوان رئیس شورای عالی صلح حاضر شد که جان خویش در راه تحقق صلح و امنیت بدهد و در این راه توسط کوردلان تنگدل و تروریست های مزدور به شهادت رسید.

سفیر کبیر  افغانستان در هالند درباره جانفشانی های نیروهای امنیتی کشور گفت که نباید فراموش کرد که از سالها بدین سو، نیروهای امنیتی  کشور اعم از اردو، پولیس و امنیت ملی به مثابه علمبرداران راه شهداء در راستای دفاع از دین، استقلال کشور، نوامیس ملی و حاکمیت نظام، مردانه وار مصروف نبرد در برابر تروریستان و دشمنان خاک بوده، با سپر ساختن سینه های شان، هر شب و هر روز، شهید میدهند و حماسه می آفرینند. وضعیت امنیتی کشور شدیداً نیازمند آنست تا از نیروهای امنیتی کشور، حمایت گسترده  مردمی در ابعاد مادی و معنوی آن صورت گیرد.

در ادامه، سخنرانان این محفل سخنان خویش را درباره شأن و مقام شهید و ایثارگریهای  شهدای افغانستان، بخصوص نقش شهید احمد  شاه مسعود و استاد پروفیسور برهان الدین ربانی در شکل گیری فصل نوین افغانستان، بخصوص در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه کردند.

محفل با نثار دعا به ارواح شهدای افغانستان، آروزی  تقویت وحدت و برادری میان افغانها و برقراری امنیت سرتاسری در کشور خاتمه یافت.

لازم به یاددآوریست که اشتراک کنندگان این محفل با نان شب که از طرف سفارت ج.ا. افغانستان در هالند تهیه شده بود، پذیرایی شد.

DSC_8177 DSC_8173 DSC_8153 DSC_8143