گزارش خبری تقدیم صلاحیتنامه جلالتمآب پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهوری اسلامی افغانستان به محترم احمد ازومچو ریس سازمان منع سلاح کیمیاوی

محترم پوهاند دوکتور عبیدالله عبید سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ریس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 30/11/1393 صلاحیتنامه خویش را بعنوان نماینده دائمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان منع سلاح کیمیاوی به محترم احمد ازومچو، ریس این سازمان، تقدیم نمود.

در این ملاقات محترم ازومچو ضمن ابراز خوش آمدید، گفت که سازمان منع سلاح کیمیاوی با جمهوری اسلامی افغانستان همکاری خوبی دارد و ابراز امیدواری کرد که افغانستان بتواند از سهولتها و امکانات این سازمان مخصوصاً در بخش ارتقاء ظرفیت و تطبیق محتوای کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی استفاده کند. وی در ادامه گفت که سازمان منع سلاح کیمیاوی یک سازمان پویا و در نوع خود متنوع بوده و اعضای آن در حال ازدیاد است. موضوعات مختلف در رابطه به مسایل کیماوی در این سازمان مطرح می شود و امیدوار است که افغانستان بتواند در اکثر این نشستها، مخصوصاًٌ در نشست کاری مبارزه با تروریسم فعالانه اشتراک کند.

محترم پوهاند دوکتور عبیدالله عبید ضمن ابراز تمنیات نیک جلالتمآب صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان وابراز امتنان و تشکری بخاطر همکاری این سازمان در راستای تحقق اهداف کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی گفت که افغانستان درطول سالیان گذشته قربانی تروریسم بوده و فعالانه در حال مبارزه با این پدیده شوم است. گروههای مخالف، مخصوصاً طالبان از مشتقات مواد کیمیاوی-آمونیم نایتریت- در بمب گذاریهای کنار جاده و حملات انتحاری خویش استفاده می کنند. به همین دلیل افغانستان نیازمند همکاری سازمان منع سلاح کیمیاوی برای آوردن صلح و ثبات در دوره گذار به طرف آینده روشن است.

DSC05676
DSC05709
DSC05701
DSC05691
DSC05664
DSC05676
DSC05671