11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

Contact Embassy of I.R. of Afghanistan

Visit Address
Laan van Meerdervoort 51
2517 AE, Den Haag
The Netherlands

Mailing address
P. O. Box 10630,
2501HP Den Haag

Telephone

00 31 (0) 70 42 78 771

Fax

00 31 (0) 70 42 72 540

E-mail

General issues: contact@afghanistanembassy.nl

From outside of The Netherlands: admin@afghanistanembassy.nl

Visa and passport: visa.passport@afghanistanembassy.nl

Consular section: consular.section@afghanistanembassy.nl

Website: www.afghanistanembassy.nl

<strong”>لطفاً قبل از مراجعه به سفارت معلومات ذکر شده در ویب سایت را دقیقاً مطالعه نموده و اسناد مورد نظر را با کاپی آن با خود داشته باشید.