12

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که به روز های ماه مبارک رمضان اوقات کار سفارت از ساعت 9 صبح الی 1 بعد از ظهر از میباشد.

Announcement

During the holy month of Ramadan Embassy will be open from 09:00 to 13:00 from Monday to Thursday

Contact Embassy of I.R. of Afghanistan

Visit Address
Laan van Meerdervoort 51
2517 AE, Den Haag
The Netherlands

Mailing address
P. O. Box 10630,
2501HP Den Haag

Telephone

00 31 (0) 70 42 78 771

Fax

00 31 (0) 70 42 72 540

E-mail

General issues: contact@afghanistanembassy.nl

From outside of The Netherlands: admin@afghanistanembassy.nl

Visa and passport: visa.passport@afghanistanembassy.nl

Consular section: consular.section@afghanistanembassy.nl

Website: www.afghanistanembassy.nl

<strong”>لطفاً قبل از مراجعه به سفارت معلومات ذکر شده در ویب سایت را دقیقاً مطالعه نموده و اسناد مورد نظر را با کاپی آن با خود داشته باشید.