12

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که به روز های ماه مبارک رمضان اوقات کار سفارت از ساعت 9 صبح الی 1 بعد از ظهر از میباشد.

Announcement

During the holy month of Ramadan Embassy will be open from 09:00 to 13:00 from Monday to Thursday

Diplomates

Hamraz

Mr. M. S. Hamraz
Counsellor

 

 

M.A.Nikbin

Mr. M. A. Nikbin
First Secretary

Mr.Sameer_Sameer

Mr. Ahmad Sameer Sameer
Second Secretary

 

 

M.SulimanAkrami

Mr. M. Suliman Akrami
Third Secretary