11

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند که:
- روز های سه شنبه و چهار شنبه تاریخ 21 و 22 مارچ 2017 میلادی برابر با 1و 2 حمل سال 1396 خورشیدی بمناسبت روز اول سال و روز دهقان این سفارت تعطیل میباشد
-

Announcement

On the occasions of first day of Solar Hijri year and farmers day the Embassy will be closed on Tuesday 21st and Wednesday 22nd March 2017.

Diplomates

Hamraz

Mr. M. S. Hamraz
Counsellor

 

 

M.A.Nikbin

Mr. M. A. Nikbin
First Secretary

Mr.Sameer_Sameer

Mr. Ahmad Sameer Sameer
Second Secretary

 

 

M.SulimanAkrami

Mr. M. Suliman Akrami
Third Secretary